ویژگان بسپار شرق

ویژگان بسپار شرق

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسین افرازی
وب سایت :http://vijegan-baspar.com
پست الکترونیک :
تلفن: +983433386337
آدرس: کرمان – شهرک صنعتی خضراء – بلوار یاسمن – یاسمن دوم – فرعی 2/2
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +983433386337
نمابر :+983433386069
آدرس: کرمان - شهرک صنعتی شماره دو - خیابان یاسمن - یاسمن دوم - فرعی ۲/۲
کد پستی: 7617199383

ارسال پیامScroll